Individuele ontwikkeling

Nieuwe ideeën zijn meestal de ´kinderen´ van oude gedachten

Als pionier in de kunststofverwerking met meer dan 60 jaar ervaring en eigen ontwikkelings- en constructieafdelingen in alle bedrijven van de SAIER GROEP verkeren wij in een uitstekende positie om onze ‘oude gedachten', die wij expertise noemen, voor innovatieprocessen te gebruiken. Vooruitgang is bij ons geen toeval, maar is het resultaat van continue en systematische optimalisatie- en ontwikkelingsinspanningen. Wanneer u speciale eisen stelt aan uw verpakkingen of aan de dunwandigheid daarvan, brengen wij met alle plezier onze kennis in. Daarbij coördineren contactpersonen in onze verkoop de dialoog gedurende het hele ontwikkelingsproces van productontwerp tot gereed product.

Productdesign

Wanneer professioneel overleg geboden is

Juist in de ontwerpfase worden fundamentele en richtinggevende beslissingen voor een later product genomen. Daarom staan gedurende deze fase onze knapste koppen uit de verkoop, de constructie, de werktuigbouw, de productie, de controlling en de kwaliteitsborging ter beschikking. In een permanente dialoog met elkaar, worden al vanaf het begin procestechnische, economische, ecologische, marketing- en verkooptechnische, haptische, optische, of wettelijke vereisten aan het desbetreffende latere product in overweging genomen, om het productdesign met optimale startvoorwaarden uit te rusten.

Productconstructie

Virtuele realiteit

Uit productdesigns vervaardigen wij met behulp van CAD driedimensionale productconstructies, die het aanstaande product plastisch en realistisch afbeelden. Op deze gegevens- en afbeeldingsbasis kunnen alle volgende stappen in de richting van een serieproductie snel en kostenefficiënt worden opgebouwd.

Simulatieberekeningen

Vertrouwen scheppen

Met behulp van de modernste simulatieprogramma's voor bijv. vloei- of vulgedrag van matrijzen, inspuittijden, drukverdeling in matrijzen, smelttemperaturen, deformatieneigingen van het onderdeel, verbindingsnaden van het onderdeel of spuitschuimisolatie kunnen wij de proces uitvoerbaarheid van onderdelen en wezenlijke invloeden tijdens het vervaardigen op een latere kwaliteit van het onderdeel voorspellen.

Rapid Prototyping

Ideeën aanraken

Waar de grenzen van de 3D-CAD visualisatie liggen, begint de rapid prototyping. Van een 3D-CAD gegevensrecord uitgaande, vervaardigen wij de moedervormen van een gewenst element. Daarmee kunnen gedurende de ontwikkelingsfase van het product naast pure optische ook haptische ervaringen opgedaan worden en het hieruit voortkomende inzicht in de ontwikkelingsfase in het latere product verwerkt worden. Dat bespaart kostbare tijd en geld.

Grondstofbepaling

Alleen de beste ingrediënten geven goede resultaten

Afhankelijk van de latere productvereisten moet er al in een vroeg stadium een geschikte grondstof bepaald worden, omdat de eigenschappen van de gebruikte kunststof vaak ook het verdere product- en procesontwerp beïnvloeden. Om een actuele en omvangrijke kennis van op de markt beschikbare grondstoffen te garanderen, houden wij voortdurend de vinger aan de pols bij onze leveranciers en als dit mogelijk is, begeleiden wij richtinggevende materiaalontwikkelingen al in het ontwikkelingsstadium. De door ons gebruikte kunststoftypen zijn daarom ook vaak speciaal voor onze belangen geoptimaliseerd.

Modelmatrijzen en producttesten

Vertrouwen is goed, controle is beter

Op verzoek vervaardigen wij modelmatrijzen voor uitvoerige product- en procestesten. De hieruit naar voren komende inzichten kunnen opnieuw wezenlijk aan de verbetering van de producteigenschappen bijdragen en helpen alle deelnemers belangrijk vertrouwen in het latere serieproduct te winnen. Het maken van modelmatrijzen raden wij daarom vooral bij complexe individuele ontwikkelingen aan.

Procesontwikkeling

Kwaliteit moet men produceren, niet controleren

Van fundamenteel belang voor een gelijkblijvende hoge productkwaliteit is een perfect op de gietvorm afgestemd productieproces. Daarom is er parallel aan de ontwikkeling van de gietvorm ook een afstemming van het proces noodzakelijk. Met behulp van onze bedrijfseigen experts en handelspartners lukt het ons, wanneer nodig, ook nieuwe procesoplossingen in korte tijd, op maat gemaakt en efficiënt te ontwikkelen. Hierbij komen de voordelen van een groep van bedrijven, die specialisten over de gehele waardeketen voor harde kunststofverpakkingen verenigd, altijd weer duidelijk naar voren.

Kostenanalyse

Slim sparen door een commercieel filterproces

Zodra de eerste productconcepten en mogelijke technische realiseringen van processen uitgewerkt worden, vergelijken onze controllingspecialisten de kostenaspecten van de voorgestele oplossingen. Het inzicht dat hieruit voortvloeit, gebruiken we om individuele ontwikkelingen te scheppen, die in het technisch-economisch interactief arbeidsveld de best mogelijke resultaten bereiken.

Serievervaardiging van matrijzen

Uitrusting voor topprestaties

In de matrijs voor de serieproductie ontstaan, uit uitgekozen grondstoffen en in gedefinieerde hightech processen, massaproducten. Competitieve verpakkingen of dunwandige oplossingen van hoogste kwaliteit ontstaan hierbij alleen, wanneer de matrijs voor de serieproductie tegen de technologische dynamiek in alle richtingen opgewassen is. Wij zijn van mening dat wij, als fabrikant van kunststof massa-artikelen met de beste marktreferenties over de juiste vakkennis beschikken, die voor de vervaardiging van zulke productiematrijzen noodzakelijk is, maar tevens en gebaseerd op onze productie-ervaring, dat wij ook de nadruk op de juiste zwaartepunten met betrekking tot de kosten/baten verhouding van een seriematrijs leggen.
De modernste gangbare CNC-vervaardigingsmethoden en de door meettechnologie verkregen feedback in de verschillende stappen van onze matrijsconstructies maken een korte time-to-market mogelijk. Daarnmaast zorgen zij ook voor de noodzakelijke precisie en kwaliteit van onze seriematrijzen die onontbeerlijk zijn voor een langdurige topsnelheid bij gelijkblijvende hoge productiekwaliteit en lage uitvalkansen.