Bedrijfsgegevens

SAIER MANAGEMENT GmbH

Reutiner Str. 7
72275 Alpirsbach
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 7444 611 210
Fax: +49 (0) 7444 611 222
E-Mail: info@saier-web.de
Internet: www.saier-web.de

Registerrechtbank: AG Stuttgart, HRB 430629
Directie: Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier
BTW-ID-Nr.: DE220092352

Concept, design & ontwikkeling

Agentur Teufels, Rottweil
www.teufels.comAansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen content op deze pagina's. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die op onwettige activiteiten wijzen. Algemene wettelijke verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren, blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop kennis is genomen van een concrete inbreuk op toepasselijke wetgeving. Zodra wij kennis nemen van dergelijke inbreuken op toepasselijke wetgeving, zullen wij de betreffende content per omgaande verwijderen.


Auteursrecht

De door de exploitant van deze website samengestelde content en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrechten zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of rechthebbende. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier gebruiken, maar niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op de website niet door de exploitant van de website is samengesteld, worden de relevante auteursrechten van derden in acht genomen. In die context wordt de content van derden dus ook als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op auteursrechten ontdekken, dan verzoeken wij u ons daarop attent te maken. Zodra wij kennis nemen van eventuele inbreuken op rechten, zullen wij de betreffende content per omgaande verwijderen.


Privacybescherming

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u persoonlijke gegevens moet opgeven. Voor zover op onze websites persoonlijke gegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij maken u erop attent dat de datatransmissie via het internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) niet altijd absoluut veilig zal zijn. Een absolute bescherming van data tegen toegang door derden is niet mogelijk. Wij geven bij deze expliciet te kennen dat het derden niet toegestaan is om onze in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens te gebruiken voor de toezending van niet uitdrukkelijk door ons aangevraagde reclame- en informatiematerialen. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongevraagde toezending van reclame, bijv. in de vorm van spam-mails, juridische stappen te ondernemen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waar wij geen invloed op de inhoud hebben. Daarom stellen wij ons op geen enkele manier aansprakelijk voor deze externe content. Voor de inhoud van deze via links bereikbare websites zijn altijd de aanbieders/exploitanten van dergelijke websites verantwoordelijk. De gelinkte websites worden op het moment van plaatsing van de links op mogelijke inbreuken op toepasselijke wetgeving gecontroleerd. Onwettige content konden wij op het moment van plaatsing van de links niet vaststellen. Een permanente inhoudelijke controle van de via links bereikbare websites kan zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk op toepasselijk recht niet van ons worden verwacht. Zodra wij kennis nemen van eventuele inbreuken op toepasselijk recht, zullen wij de betreffende link(s) per omgaande verwijderen.


Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt geëxploiteerd ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. ''Cookies'', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een anlyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval een verband leggen tussen uw IP-adres en andere data bij Google. U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde data door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het bovengenoemde doel.

Het vastleggen en het gebruik van uw IP-adres door Google Analytics kunt u op elk gewenst moment met het oog op de toekomst herroepen. Nadere informatie hierover vindt u onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen.