Kolofon

SAIER Verpackungstechnik GmbH & Co. KG

Reutiner Straße 7
72275 Alpirsbach
Tyskland

Telefon: +49 7444 611 210
Fax: +49 7444 611 94284
E-Mail: info@saier-web.de
Internet: www.saier-web.de

Handelsregister: AG Stuttgart, HRA 430761
Direktør: Hanns-Ulrich Saier, Tom Saier
Momsregistreringsnummer: DE144253057Ophavsret og copyright

Indholdet og værkerne, som er udarbejdet af den ansvarlige for siden, (logoer, mærker, datablade, redegørelser, tegninger, informationer, etc.) på disse sider er underlagt den tyske ophavsretlov og anden beskyttende lovgivning. Enhver duplikering, udbredelse, offentliggørelse, lagring, formidling, forsendelse og videregivelse hhv. fremsendelse af indhold i enhver henseende kræver et skriftligt samtykke fra Saier Verpackungstechnik. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt for privat og ikke-kommerciel brug. For så vidt indhold på denne side ikke er udarbejdet af Saier Verpackungstechnik, overholdes ophavsretten for tredjepart. I særdeleshed kendetegnes indhold fra tredjepart som dette. Skulle du på trods af dette blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi om en meddelelse om dette. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne et sådan indhold.

De anvendte mærker og formgivningselementer på vores sider er enten immateriel ejendom tilhørende Saier Verpackungstechnik eller immateriel ejendom tilhørende tredjepart, som vi har udtrykkelig ret til at præsentere. Man kan ikke alene på baggrund af en benævnelse gå ud fra, at varemærkerettigheder ikke overtrædes af tredjepart.

For så vidt andet ikke er angivet, er alle varemærker på Saier Verpackungstechnik website varemærke- og ophavsretligt beskyttet og er ubegrænset underlagt bestemmelserne i den til enhver tid gældende varemærkelov og ejendomsretten hos den pågældende, registrerede indehaver. Dette gælder i særdeleshed, men ikke udelukkende, for mærker, firmalogoer og emblemer for virksomhederne i Saier Gruppen.


Indsigelse mod annonceringsmails

Brugen af offentliggjorte kontaktoplysninger som en del af forpligtelsen til en kolofon, og til forsendelse af annoncering og informationsmaterialer, der ikke udtrykkeligt er anmodet om, afvises hermed. De ansvarlige for siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af en uopfordret fremsendelse af annonceinformationer, evt. i form af spam-mails.

Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er udarbejdet med største omhu. Vi kan dog ikke garantere for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 Afsn. 1 TMG (den tyske lov om tjenesteudbydere) ansvarlige for eget indhold på disse sider ifølge den generelle lovgivning. Ifølge §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbydere dog ikke forpligtede til at overvåge formidlede eller lagrede, fremmede informationer eller at undersøge omstændigheder, der henviser til en retsstridig aktivitet. Forpligtelser til fjernelse eller spærring for brugen af informationer ifølge den generelle lovgivning forbliver uberørt heraf. Et ansvar i forhold til dette er dog først muligt fra tidspunktet for kendskabet til en konkret lovovertrædelse. Ved kendskab til tilsvarende lovovertrædelser, vil vi omgående fjerne et sådan indhold.


Yderligere informationer

Læs venligt til din yderligere orientering også vores erklæringer i forhold til databeskyttelse.

Databeskyttelseserklæring