Gedragscode

Onze bedrijfsactiviteiten zijn conform aan de door de Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV, branchevereniging kunststofverwerkende industrie) ontwikkelde gedragscode. Deze code is toegankelijk voor inzage op het internet onder http://www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html.

Wanneer uw bedrijf over een vergelijkbare gedragscode beschikt, dan kunnen die beide gedragscodes als gelijkwaardig worden erkend zonder dat de ene partij zich contractueel moet onderwerpen aan de gedragscode van de andere partij. Mocht u zelf geen gedragscode hanteren, dan verplicht u zich voor uw bedrijfsmatige activiteiten de gedragscode van de GKV toe te passen.