S-RIM: Sikkerhedsopgradering af spande

Fordelingen af fyld i emballage fra SAIER bliver stadig mere rig på variationer på verdensplan, og transportstrækninger forlænges under delvist barske betingelser helt ud i de fjerneste egne. Vores rav til os selv er at beskytte produkter så sikkert som mulige med vores emballage, uafhængigt af transporttypen eller -strækningen. Ud over vores allere meget sikre emballage tilbyder vi nu med den patenterede S-RIM en yderligere komponent til forøgelse af sikkerheden i grænsefladeområdet mellem låget og spanden.
Vi har udviklet S-RIM i vores bestræbelser på at hindre beskadigelser af fyldet grundet brist på lågene under en øget belastning via udvendigt tryk, indvendigt tryk eller et fald. Den indbyggede låsepal i S-RIM griber fast under spandens kant ved løft, og fikserer S-RIM sikkert på spanden. Dette øger lågets hold på spande med S-RIM betydeligt i forhold til forbindelser mellem spand og låg uden indsættelse af en S-RIM.

Den genanvendelige S-RIM er et mærkbart sikkerhedssupplement til beskyttelse af værdifuldt fyld.

Simulation af udvendigt tryk
Simulation af indvendigt tryk
Faldtest

S-RIM konstruktionsvarianter

S-RIM kan anbringes på lukkede spandebeholdere. Til dette formål leveres låget og S-RIM separat. Alternativt tilbyder vi også muligheden for at levere låget forud monteret i S-RIM, så samlingen af låg/S-RIM kan anbringes som en enhed i lukkeprocessen.

S-RIM til alle beholderformer

Systematikken i S-RIM kan tilpasses til alle beholderformer og -størrelser ved en tilstrækkelig efterspørgsel.

Oval
Rund
Kantet

Brugervenlig

S-RIM kan sættes manuelt eller maskinelt på en spand uden de store anstrengelser. Det er lige så ukompliceret og ligetil for slutbrugeren at fjerne S-RIM ved blot at løsne låsekrogen og trække S-RIM af.

Montering: Tryk på S-RIM
Afmontering: Træk låsekrogen opad

Downloads & Links