S-IML: Spande med IML-dekoration på et nyt sikkerhedsniveau!

Emballage fra SAIER udsættes under livscyklussen regelmæssigt for belastninger, som for eksempel ved påfyldnings- og transportprocesser, under brug i rystemaskine eller ved en lidt barsk håndtering fra forbrugerens side.

Ved spande med IML-dekoration* kan en tilsvarende belastende håndtering af emballagen føre til brud på stødkanter mellem IML og spandens matrix-materiale. Dette er forårsaget af den forlængede lineære spændingskoncentration der spredes på stødkanterne ved høje trykbelastninger.

Vi har udviklet de S-IML i vores bestræbelser på at øge belastningsgrænserne for SAIER-emballage yderligere. S-IML’er har den særlige egenskab, at de konstant ændrer udretningen af deres stødkanter til spandens matrix-materiale, og derved effektivt forhindrer brud ved trykbelastninger.

S-IML’er fås som delvise labels, eller labels hele vejen rundt. Effekten fra denne patentanmeldte innovation giver vores emballage et helt nyt sikkerhedsniveau. Hvis I mener, at vores emballager på baggrund af denne sikkerhedsgevinst også kan opfylde jeres emballagekrav på en forbedret måde, glæder vi os til at drøfte en anvendelse af S-IML’er til jeres emballage med jer.

* IML betyder In-Mould Label. Ved IML-processer lægges en plastfolie dekoreret med plantryk ned i et sprøjtestøbeværktøj og sprøjtes bagpå med et termoplastisk plastmaterialemiks. Herved forbindes folien til materialemikset.

Funktionsprincip på S-IML’er

Spænningskoncentrationer forhindres effektivt på grund af konturen med stødkanter på S-IML, og man undgår derved brud på spanden

Downloads & Links